IGL Begeleiding Plenaire Zelfevaluatie2 RvT RvC

Begeleiding Zelfevaluatie van uw RvT/RvC

In een bijeenkomst van 2 tot 3 uur focussen wij op die aspecten van professioneel toezicht die voor uw Raad op dit moment van belang zijn. Wij betrekken daarbij de toepasselijke governancecode en best practices conform de aanbevelingen van uw branchevereniging. Wij zijn als evaluator verbonden aan en erkend door de NVTZ, VTOI-NVTK en VTW. Inbegrepen:

Voorbespreking: afstemming met uw Voorzitter;
Gespreksdocument: afstemming met de RvT-leden om vooraf de prioriteiten te bepalen;
Aandachtspunten na afloop: hiermee kan uw Raad de kwaliteit van toezicht concreet verbeteren.

Onze Raad is zeer tevreden over de begeleiding bij de evaluatie.

Dhr. R. van Heugten, Voorzitter RvT Hogeschool De Kempel
IGL Begeleiding plenaire zelfevaluatie RvT RvC
Zelfevalatie + Educatie

Maak met uw Raad een sprong vooruit door uw plenaire zelfevaluatie te combineren met educatie.

Naar wens kan het Instituut voor uw Raad een gecombineerde bijeenkomst samenstellen.

De sessie was goed voorbereid. En in een dagdeel zijn wij als RvT 'in het spoor gezet' naar een proactieve RvT.

Dhr. Ing. G. de Jong, Voorzitter RvT RST Zorgverleners
IGL Online Zelfevaluatie RvT RvC
Online Zelfevaluatie

Tijdsduur: 30 minuten
Inbegrepen:
Persoonlijke inlogcode;
Online vragenlijst Kwaliteit van Toezicht: goed gestructureerd en wetenschappelijk gevalideerd;
Handmatig digitaal eindrapport met aanbevelingen.

Als eerste evaluatie prima. Volgende keer nemen wij de uitgebreidere versie.

Dhr. ir. C. Mulder, Voorzitter RvC WoonFriesland